Aktiv i jobb og fritid

Frå å ha vore serviceteknikar har Kjetil Lothe (41) no teke steget inn i ei ny rolle i SMART Automation, der han er med på å utstyra for båtar for framtida. Med eit glimt i auga deler han historia si, frå reising rundt som teknikar til å vera ein del av ein inkluderande og imøtekomande arbeidskultur i sin nye jobb.

Med bakgrunn som serviceingeniør var han vand med å ha hendene fulle med tekniske utfordringar. Frå å reisa rundt og fiksa alt frå tavler til generatorar, har han no gått over til den andre sida av bordet. ”No skal eg ikkje ut og gjera noko på utstyret, eg er i staden med på å setje det opp,” forklarar han. Arbeidsoppgåvene hans strekk seg frå å lage interfacelister mellom ulike delar av utstyret, til å setje opp programvare som Power Management System (PMS). Medan han før var den som fekk utfordringane i nevane, er han no den som førebur det for dei som skal utføre servicen.

Kjekt å få vera med på meir

Kjetil er nysgjerrig av natur og var interessert i å ta eit steg opp i karrierestigen. Han fann ei spennande moglegheit i SMART Automation. – Å få lov å vera med på litt meir, vera delaktig i litt fleire ting enn det ein kanskje er i ei større bedrift, var noko som trigga han til å ta skiftet. Den inkluderande og hjelpsame arbeidskulturen har berre stadfesta valet hans. – Alle her likar å ta i eit tak, seier han, og legg til at det er nødvendig i ei lita bedrift der alle må stå saman.

Sjølv om han ikkje mislikte reisejobben han hadde tidlegare, var det ei lette å kunne gi slepp på den delen av arbeidet. – Greitt å prøve noko anna, få ein annan kvardag, seier han med ein smil. No kan han fokusera meir på å finna løysingar og grave seg ned i problemstillingar, noko som han syns er svært kjekt.

Kone, tre gutar og ein hund

Med familie som tel kone, tre gutar og ein hund, er det viktig for han å vera til stades både på jobb og heime. – Det betyr mykje for meg å vera fysisk til stades i miljøet på jobb, fortel han. Sjølv om han likar best å jobba på kontoret, tek han seg tid til å starta arbeidsdagen heime nokre dagar for å få ungar på skulen. Det å vera ein del av eit aktivt miljø, både på jobb og i fritida, gjer livet hans rikt og meiningsfullt.

I tillegg til arbeidet sitt, har han ei lidenskap for sjølivet og snekring. Som ein ekte båtmann er han stadig på jakt etter nye eventyr på havet og nye prosjekt å setje fingrane i.

{

– No kan eg fokusera meir på å finna løysingar og grave meg ned i problemstillingar.

Kjetil Lothe
Prosjektleiar

Mange som ikkje heilt forstår

– Det er avanserte ting me held på med her på SMART Automation, seier han om arbeidet sitt. Han legg til at mange kanskje ikkje veit kva som ligg bak eit komplett hybridanlegg til ein båt. – Det er avanserte automasjonsløysingar og produkt som skal snakka saman. Det krev kunnskap og ikke minst erfaring med intergrering av utstyr frå forskjellige leverandørar. – Det er me her på huset kjende for ute i marknaden, og det heng saman med den suksessen me opplever, oppsummerer Kjetil, før han tar fatt på arbeidet sitt med entusiasme og dedikasjon.

Kjetil Lothe

Stilling/funksjon: Prosjektleiar
Alder: 41
Utdanning/bakgrunn: Fagbrev automatikar, fagskule i automasjon
Starta i SMART Automation: 1. september 2023

{

– Det er avanserte ting me held på med her på SMART Automation.

Kjetil Lothe
Prosjektleiar

Lyst å vite meir?

Ta kontakt via info@smartautomation.no,
eller ring oss på +47 53 42 88 00 for å høyre mer!

SMART Automation logo - orange marks

SMART Automation AS
Hollundsdalen 5
5430 Bremnes, Norway