Da è veldig gøy!

Lasse Andrè Stavland har berre jobba i SMART Automation nokre månader. Likevel er han i ferd med å utvikla eit heilt nytt produkt for selskapet. – Eg trudde eg skulle utvikla denne appen ilag med eit anna firma, men no ser det ut som eg får det til heilt aleine!

Heilt åleine er han sjølvsagt ikkje, i utviklinga av appen «SMART Fleet» har dei knyta seg opp til ein pilotkunde lokalt på Bømlo som er svært interessert og ville vera med på utviklingsløpet.

Det nye produktet er ein applikasjon for å henta inn ulike data frå fartøy som er i sving rundt om. – Me har automasjonssystem om bord på forskjellige båtar, fortel han, men har ikkje hatt høve til å lesa desse frå land. Idèen med appen er altså at data frå fartøya kan lesast frå land av reiarane, og samlast i høvelege rapportar. Det sparer folk om bord for mykje arbeid og gjer rapporteringa enno meir presis.

– Så no har eg kopla meg opp mot systema på båtane og kan visa det på skjerm som ei nettside. Eg hentar inn plasseringar av fartøy frå andre kartsystem som viser kor båtane er, alle data om bord, informasjon om tankar, temperaturar i tankane, kor mykje som er i dei, ei heil mengd data som kan vera nyttige å kjenna for dei på land.

Interessert i programmering heile livet

Lasse har to fagbrev, i industrimekanikarfaget og som CNC-operatør. – Heile livet har eg vore interessert i programmering, koding og sånne ting. Men det innebar tre år på studiespesialisering og så flytta ifrå Bømlo for å gå på høgskule for å få ei slik utdanning. Det ville eg ikkje, seier den heimekjære programvareutviklaren. Så det nærmaste då var yrkesskulen på Rubbestadneset.

– For første gang har eg ein jobb med fleksitid, og med to barn då passar det heilt perfekt! Ikkje alltid tida strekk til før skule og barnehage. Og for nokre dagar sidan hadde eg sjukt barn, og då har ein sjølvsagt rett til fri. Men eg hadde så lyst å komma vidare med prosjektet mitt, så då fekk eg lov til å ha heimakontor og jobba heim den dagen. Det er slik fleksibilitet eg aldri har opplevd før.

Pilotkunden transporterer fisk og dermed legg Lasse inn data om oppdrettsanlegga som han hentar frå ulike kjelder på nettet, til dømes vêrdata eller manuelt innlagde kommentarar og informasjon som kapteinane kan lesa om bord. – No virka kunden veldig fornøgd og vil ha dette på ein skjerm i resepsjonen, fortset Lasse ivrig. – Så vil data som kjem inn oppdatera seg og du får mest som ei «live»-sending av aktiviteten i reiarlaget. Du får ei grei oversikt over flåten til ei kvar tid.

{

– No har eg den perfekt moglegheita til å utdanna meg innanfor dette som eg alltid har vore interessert i.

Lasse Andrè Stavland
Programvareutviklar

Utnytta tida etter oppseiing

Han blei i tidlegare ein del av masseoppseiing i ei verksemd der han var ein av dei med minst ansiennitet. Då mista han jobben og sat han heime og tenkte at no har eg den perfekt moglegheita til å utdanna meg innanfor dette som eg alltid har vore interessert i. Så då søkte eg på fagskule, og med to fagbrev kom eg inn på eit eitt-årig studium på fagskulen og tok «Back-end development» som nettstudium, 8 timar dagleg, virtuelt klasserom og innlevering kvar søndag. I løpet av det året kom det høve til å gå eit andre-års studium. – Eg dreiv og søkte på jobbar, men hadde dette studiet som ein back-up-plan. Eg hadde litt gode «vibes» i kontakten med SMART Automation, hadde vore på intervju, visste ikkje noko sikkert men tok sjansen på å venta litt. Så ringte John Kåre og tilbaud meg jobb.

Godt tatt imot

– Og eg blei tatt veldig godt imot då eg kom. Det er jo litt skummelt å begynna i heilt ny jobb med nye folk. Eg kjente ingen her i frå før, men første dagane kom folk inn på kontoret og helsa på og slo av ein prat. Veldig hyggelege og eg føler meg så heldig med både kollegaer, arbeidsplass og arbeidsoppgåver.

– Det eg arbeider med kjem liksom på sida av det dei andre gjer her, men eg får sjølvsagt god innsikt i dei systema som blir utvikla og leverte. Og data som blir henta ut er jo frå desse systema. Lasse Andrè er veldig fokusert på oppgåva, han er på ein måte «oppe til eksamen» kvar fredag. Då sit dei i møte med pilotkunden og han viser utviklinga siste veka.

– Når dette pilot-prosjektet er i hamn er det meininga at produktet skal presenterast for fleire moglege kundar, seier Lasse Andrè. – Då skal det jo implementerast på nye prosjekt og monterast.

Lasse røper at han har ein kjekk hobby han drøymer om å få meir tid til, nemleg å mekka på gamle bilar. – Eg er så heldig å få vera i garasjen til stefaren min Rune Sortland av og til. Der stortrivst eg, og med fagbrev som industrimekanikar har eg jo god peiling på slikt og, smiler han. – Ja, dette har eg lyst å gjera meir av framover, slår han fast til slutt!

Lasse Andrè Stavland

Stilling/funksjon: Programvareutviklar
Alder: 32
Utdanning/bakgrunn: To fagbrev: Industrimekanikar + CNC-operatør og fagskule innan automasjon
Starta i SMART Automation: 1. oktober 2023

Lyst å vite meir?

Ta kontakt via info@smartautomation.no,
eller ring oss på +47 53 42 88 00 for å høyre mer!

SMART Automation logo - orange marks

SMART Automation AS
Hollundsdalen 5
5430 Bremnes, Norway