Fotballfar i ny rolle

Stian Alvsvåg, med kone og tre barn, står midt i ein travel fase av livet. Han tok sommaren 2021 steget frå ein stor bedrift til den mindre verksemda SMART Automation. Kva har motivert han til dette skiftet, og korleis har overgangen vore?

Stian er fotballtrenar og veteranspelar og hadde ei lang karriere i ei større, lokal bedrift før han bestemte seg for å prøva noko nytt. – Eg har kone og tre barn, yngste er fem, så no byrjar eg å koma ovanpå, deler han om kva som inspirerte han til å søka ny jobb og nye moglegheiter. Etter nesten 15 år i same bedrift følte han at tida var inne for å utforska nye stiar.

Rett inn i produktutvikling

Han fortel om det første året i den nye verksemda, der han var med på å utvikla Propulsion Control System (PCS) i vel åtte månader. Dette er styring av framdrifta til fartøyet og var eit produkt SMART Automation ønska å ha i produktporteføljen.  – Det var kjekt å få vera med på denne utviklinga og det første produktet blei levert til ein hurtiggåande katamaran som Oma Båtbyggeri på Stord bygde for Norled og Fiskeridirektoratet.

Prosjektingeniørstilling er å vera potet

Etter dette gjekk Stian over i ein rolle som prosjektingeniør. – Prosjekt-ingeniørstilling her er å vera potet, seier han og uttrykker gleda over å få handsama ulike oppgåver i ei mindre bedrift. Med ansvar for rundt fem pågående prosjekt i ulike faser med oppfølgning for alt ifra økonomi til å lage tegninger og software så er ingen arbeidsdager like, og han ser fram til dei kommande utfordringane.

Dei største pågående prosjektene no inneholder leveranse
av IAS, PMS, Hydrive, tavler, shaft generator, batteri og trafoer.

Overgangen frå ein stor bedrift til ei mindre har også opna opp for nye perspektiv. – Største forskjell frå større bedrift er nok at der er det personar du kanskje ikkje veit kven er som tar avgjerder som påverkar deg direkte, reflekterer han. Her i Smart Automation veit han kven folk er, noko som gjer kommunikasjonen enklare og avgjerdene meir tilgjengelege.

Familiemann med fotball som hobby

Men korleis har dette skiftet påverka hans rolle som familiefar og fotballentusiast? Stian, som no er ein aktiv trenar for ungane sine, finn balansen mellom arbeid og fritid. – Superkrafta mi er å kunne legge jobb til side, seier han med eit glimt i auga. For han er det viktig å prioritera både familielivet og fotballen sjølv i ein travel arbeidskvardag.

I ei tid med mykje nytt, både på arbeid og heimefronten, ser Stian fram til kommande utfordringar. Me sit att med inntrykk av ein mann som, sjølv midt i ein travel periode, held fast på sine verdiar og prioriteringar.

 

Stian Alvsvåg

Stilling/funksjon: Prosjektingeniør
Alder: 41
Utdanning/bakgrunn: Fagbrev automatikar + automasjonsingeniør
Starta i SMART Automation: 1. juni 2021

{

– Superkrafta mi er å kunne legge jobb til side.

Stian Alvsvåg
Prosjektingeniør

Lyst å vite meir?

Ta kontakt via info@smartautomation.no,
eller ring oss på +47 53 42 88 00 for å høyre mer!

SMART Automation logo - orange marks

SMART Automation AS
Hollundsdalen 5
5430 Bremnes, Norway