På jobb og i fritida

Våre tilsette kjem frå ulike bakgrunnar og personlege situasjonar. Felles for dei er oppleving av ein interessant arbeidsplass som set pris på initiativ, godt samarbeid og trivelege kvardagar på jobb. Eit poeng for dei er også ei god deling mellom jobb og fritid. Bli meir kjende med oss i artiklane under!

Kjetil Lothe (41):

Lasse Andrè Stavland (32):

Stian Alvsvåg (41):

Atle Håvik (40):