Careers

Det grøne skiftet er ikkje noko me berre snakkar om, me jobbar med det kvar dag!

SMART Automation er i vekst og på leiting etter kompetente, motiverte medarbeidarar, som ønskjer å vera med på utvikling og levering av våre automasjonssystem samt våre berekraftige hybride og heilelektriske kraftsystem.

Våre tilsette bygger teamet som avgjer suksessen vår.

Les meir om korleis det er å jobba her hos oss!

Vil du vera med og skapa endring?

Me arbeider tett saman, har det triveleg ilag og har i over 40 år skapt solide produkt som er etterspurt over heile verda. Me er ei verksemd i vekst og treng stadig folk som kompletterer teamet. Kvar enkelt medarbeidar betyr mykje for oss, og er med på å prega arbeidskvardagen, produkt og løysingar.

Sjå våre ledige stillingar, og om det er noko som passar for deg. Ligg det ikkje ute noko nett no, send oss gjerne ein open søknad. Fortel litt om deg sjølv, kvifor du ynskjer å jobba hos oss, utdanning og kva erfaring du har.

Ledige faste stillingar for tilsetting snarast

PROSJEKTlEIAR

Me skaper nye, berekraftige løysingar for våre kundar gjennom leveransar av hybride og heilelektriske kraftsystem. Med stadig fleire prosjekt i er me med og gjer vårt bidrag til det grøne skiftet. Vil du vera ein av prosjektleiarane våre i ein spennande og framtidsretta jobb?

SMART Automation går inn i 2024 med ein solid ordrereserve, med store systemleveransar til forskjellige typar skip. Me søker i den samanheng etter prosjektleiar. Me er spesielt på jakt etter deg som har relevant utdanning eller erfaring med automasjon og/eller frekvensomformarar og kraftsystem. Du vil ha ei viktig rolle i prosjektteamet når det gjeld gjennomføring av våre prosjekt, samtidig som du vil jobba tett med våre kundar. 

Våre systemleveransar spenner frå hybride til heilelektriske framdrifts-løysingar, som også inneheld Power Management System (PMS) og Integrated Automation System (IAS).

Arbeidsoppgåver

 • Dialog og planlegging saman med kunde
 • Utarbeide teikningsunderlag og dokumentasjon for produksjonsavdeling og kunde
 • Konfigurasjon og programmering av våre system
 • Oppfølging av underleverandørar
 • Ansvar for planar og framdrift i prosjektet
 • Rapportering og oppfølging av økonomi
 • Tett oppfølging av serviceteam ved oppstart

Ønska kvalifikasjonar

 • Ingeniør- eller fagskuleutdanning innan relevante fagfelt, t.d. automasjon, data, elektro, el-kraft og fornybar energi
 • Alternativt erfaring som prosjektleiar for leveransar av elektro- og/eller automasjonssystem til skip

Me kan tilby deg

 • Interessante og utfordrande oppgåver
 • Å få vera med å jobba med berekraftige løysingar for framtida
 • Godt arbeidsmiljø i ein oversiktleg organisasjon der alle spelar ei viktig rolle.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Lønn etter avtale

Send oss ein søknad – me ynskjer kontakt med deg som har relevant bakgrunn, er motivert og er klar for nye utfordringar!

Det er ikkje sett frist då søkarar vert vurdert fortløpande.

PROSJEKTINGENIØRAR

Me skaper nye, berekraftige løysingar for våre kundar gjennom leveransar av hybride og heilelektriske kraftsystem. Med stadig fleire prosjekt i sving gjennomfører me vår del av bidraget til det grøne skiftet. Vil du vera ein av prosjektingeniørane våre i ein spennande og framtidsretta jobb?

SMART Automation går inn i 2024 med ein solid ordrereserve, med store systemleveransar til forskjellige typar skip. Me søker i den samanheng etter prosjektingeniør. Me ser etter deg som har relevant utdanning eller erfaring med automasjon og/eller elektriske kraftsystem og/eller frekvensomformarar. Du vil ha ei viktig rolle i prosjektteamet og jobba tett med flinke og erfarme kollegaer.

Våre systemleveransar spenner frå hybride til heilelektriske framdrifts-løysingar, som også inneheld Power Management System (PMS) og Integrated Automation System (IAS). Men og mindre automasjonsleveransar.

Arbeidsoppgåver

 • Dialog med kunde
 • Utarbeide teikningsunderlag og dokumentasjon for produksjonsavdeling og kunde
 • Konfigurasjon og programmering av våre system
 • Oppfølging av serviceteam ved oppstart
 • Noko reising ved behov

Ønska kvalifikasjonar

 • Ingeniør- eller fagskuleutdanning innan relevante fagfelt, t.d. automasjon eller data
 • Ingeniør- eller fagskuleutdanning innan relevante fagfelt, t.d. elektro, el-kraft og fornybar energi
 • Alternativt erfaring med automasjons- og/eller elektrosystem til skip

Me kan tilby deg

 • Interessante og utfordrande oppgåver
 • Å få vera med å jobba med berekraftige løysingar for framtida
 • Godt arbeidsmiljø i ein oversiktleg organisasjon der alle spelar ei viktig rolle.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Lønn etter avtale

Send oss ein søknad – me ynskjer kontakt med deg som har relevant bakgrunn, er motivert og er klar for nye utfordringar!

Det er ikkje sett frist då søkarar vert vurdert fortløpande.

 

SERVICETEKNIKKAR / -INGENIØR

Me skaper nye, berekraftige løysingar for våre kundar gjennom leveransar av automasjon, hybride og heilelektriske kraftsystem. Med stadig fleire prosjekt er me med og tek ansvar for det grøne skiftet. Kan du tenka deg ein spennande og framtidsretta jobb med reiser i inn og utland?

SMART Automation går inn i 2024 med ein solid ordrereserve, med store systemleveransar til forskjellige typar skip. Me søker i den samanheng etter serviceteknikkar/-ingeniør. Me er spesielt på jakt etter deg som har relevant utdanning eller erfaring med frekvensomformarar og kraftsystem og/eller automasjon. Du vil ha inngå i vårt team av service personell som har ein viktig rolle både under oppstart av nye system og vedlikehald og service på eksisterande leveransar rundt om i heile verda. Du vil jobba tett med vårt prosjekt team og våre kundar. 

Våre systemleveransar spenner frå hybride til heilelektriske framdrifts-løysingar, som også inneheld Power Management System (PMS) og Integrated Automation System (IAS).

Arbeidsoppgåver

 • Oppstart og serviceoppdrag i inn og utland
 • Support og oppgraderingar
 • Reparasjon av innsendt utstyr
 • Kalibrering og justering av våre system ute hjå kunde
 • Oppfølging og rapportering til prosjektleiar

Ønska kvalifikasjonar

 • Ingeniør- eller fagskuleutdanning innan relevante fagfelt, t.d. automasjon, data, elektro, el-kraft og fornybar energi
 • Alternativt fagbrev med relevant erfaring innan elektro- og/eller automasjon.
 • Evne til å ta initiativ og jobbe sjølvstendig.

Me kan tilby deg

 • Interessante og utfordrande oppgåver med mykje reising
 • Å få vera med å jobba med berekraftige løysingar for framtida
 • Godt arbeidsmiljø i ein oversiktleg organisasjon der alle spelar ei viktig rolle.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Turnus avtale etter end opplæringsperiode
 • Lønn etter avtale

Send oss ein søknad – me ynskjer kontakt med deg som har relevant bakgrunn, er motivert og er klar for nye utfordringar!

Det er ikkje sett frist då søkarar vert vurdert fortløpande.

SOFTWARE UTVIKLINGSINGENIØR

Me skaper nye, berekraftige løysingar for våre kundar gjennom leveransar av hybride og heilelektriske kraftsystem. Med våre produkt gjennomfører me vår del av bidraget til det grøne skiftet. Vil du vera ein av utviklarane våre og skapa produkt som drar verda i ein grønare retning?

SMART Automation går inn i 2024 med ein solid ordrereserve, med interessante og spennande prosjekt til forskjellige typar skip. Me søker i den samanheng etter software utviklingsingeniør(ar). Me søkjer deg som likar programmering og automatisering, og som ynskjer å skapa noko med kunnskapen din. Du kan gjerne ha den formelle kompetansen og erfaringa, men mest av alt søkjer me deg som er motivert og brenn for skapa nye løysingar. Du vil få ei viktig rolle i utviklingsteamet vårt. Våre systemleveransar spenner frå hybride til heilelektriske framdrifts-løysingar, som også inneheld Power Management System (PMS) og Integrated Automation System (IAS) og Propulsion Control System(PCS). Me har utvikla vår eigen distribuert IO (STI) og har også vårt eige prosjekteringsverktøy (SmartPRO). 

Arbeidsoppgåver

 • Vidareutvikle våre produkt
 • Realtidsprogrammering (til dømes C++ under QNX operativsystem)
 • Interface av eigen og ekstern distribuert IO
 • Interface av eksterne sensorar og utstyr via serie og nettverksprotokollar
 • GUI løysningar
 • Nettverks sikkerheit
 • Skyløysingar
 • Konfigurasjon og uttesting av eksisterande og nye system
 • Legge til rette for en smidig gjennomføring av våre prosjektleveransar
 • Støtte til prosjektavdeling og serviceteam ved oppstart av nye produkt

Ønska kvalifikasjonar

 • Sivilingeniør, ingeniør- eller fagskuleutdanning innan relevante fagfelt, t.d. automasjon, data, kybernetikk
 • Alternativt erfaring som utviklar for leveransar av automasjons- og/eller elektrosystem til skip

Me kan tilby deg

 • Interessante og utfordrande oppgåver
 • Å få vera med å jobba med berekraftige løysingar for framtida
 • Godt arbeidsmiljø i ein oversiktleg organisasjon der alle spelar ei viktig rolle.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Lønn etter avtale

Send oss ein søknad – me ynskjer kontakt med deg som har relevant bakgrunn, er motivert og er klar for nye utfordringar!

Søknadsfrist – Det er ikkje sett frist då søkarar vert vurdert fortløpande.

For spørsmål om stillingane, ta kontakt med

John Kåre Torkelsen | Dagleg leiar
M: +47 909 85 260

Søknad og CV sender du til:
jkt@smartautomation.no