Career

ME SØKER ETTER ERFAREN ELEKTROINGENIØR

VIL DU VERA MED Å UTVIKLA VÅRE NYE HYBRIDE KRAFTSYSTEM? 

SMART Automation er på veg inn i mange nye, spennande prosjekt knytt til det grøne skiftet. Me søker i den samanheng etter erfaren elektroingeniør med kunnskap innan kraftelektronikk og systemdesign til skip.

Me er eit selskap i vekst og jobbar med mange konkrete prosjekt. Du vil bli sentral i utviklinga av våre hybride systemleveransar, i tett samarbeid med resten av vårt prosjekt team, sals team og våre kundar. 

Våre systemleveransar spenner frå hybride til heilelektriske framdriftsløysingar, som også inneheld Power Management System (PMS) og Integrated Automation System (IAS).

For spørsmål ta kontakt med 
John Kåre Torkelsen | Dagleg leiar | M: +47 909 85 260
Søknad og CV sendes: jkt@smartautomation.no

ME SØKER ETTER NYUTDANNA ELEKTROINGENIØR

INTERESSERT I Å VERA MED Å UTVIKLA VÅRE MILJØVENLEGE KRAFTSYSTEM FOR SKIP? 

SMART Automation er inne i mange nye, spennande prosjekt knytt til det grøne skiftet. Me søker etter deg som likar å væra med på nye ting og som tar ei utfordring.

Du vert ein del av vårt prosjekt team som er ansvarlege for gjennomføringa av våre hybride systemleveransar, i tett samarbeid våre kundar. 

Våre systemleveransar spenner frå hybride til heilelektriske framdriftsløysingar, som også inneheld Power Management System (PMS) og Integrated Automation System (IAS).

For spørsmål ta kontakt med 
John Kåre Torkelsen | Dagleg leiar | M: +47 909 85 260
Søknad og CV sendes: jkt@smartautomation.no

ME SØKER ETTER AUTOMASJONSINGENIØR

ME HAR EIT GODT TEAM AV FLINKE INGENIØRAR, MEN ME TRENG FLEIRE PÅ LAGET.

SMART Automation er på veg inn i nye, spennande prosjekt knytt til det grøne skiftet. Dette gjer at arbeidsmengda aukar på prosket og service avdelinga vår. Me ser difor etter automasjonsingeniør, gjerne med erfaring frå maritim bransje.

Du vil inngå i eit team av engasjerte medarbeidarar, som jobbar tett med våre kundar. 

For spørsmål ta kontakt med 
John Kåre Torkelsen | Dagleg leiar | M: +47 909 85 260
Søknad og CV sendes: jkt@smartautomation.no